Allmänna villkor

 

allmänt

Allmänna villkor för PizeWeb kan komma att ändras. Dessa villkor uppdaterades senast 2021-03-07.

Ändringar kan ske löpande och det är kundens ansvar att hålla sig uppdaterad kring dessa.

Dessa villkor reglerar förhållande mellan kund och PizeWeb, avseende de tjänster som PizeWeb erbjuder.

Avtalet påbörjas när kunden godkänt designen/utkastet vilket kan göras via ett skriftligt avtal eller ett godkännande via mail.

Kund kan vara juridisk- eller myndig fysisk person.Avgifter & betalning

Avgifter utgår enligt PizeWeb´s vid varje enskilt uppdrag erbjudet pris för den efterfrågade tjänsten, om inget annat avtalats. Varje uppdrag prissätts individuellt och erbjudet pris gäller. Pris beräknas på arbetets uppskattade tidsåtgång. Alla avgifter är beräknade i SEK och anges exklusive moms. Betalning görs mot faktura (med normalt 20 dagars betaltid).

Vi tar betalt för varje påbörjad halvtimme och vi loggar all tid vi lägger ner på arbetet. Alla uppdrag genomförs med fast pris enligt offert innan uppdragets påbörjan. 

Vi fakturerar alla våra kunder, det gäller både privatkunder och företagskunder. Vi erbjuder inga andra betalsätt. 

Efter slutfört arbete så fakturerar vi dig totalsumman med en betalningstid på 20 dagar. Först när fakturan är betald så lämnar vi över det genomförda arbetet helt till dig. 

Har full betalning inte skett senast 20 dagar efter det att påminnelse tillsänts Kunden äger PizeWeb rätten att med omedelbar verkan skicka ärendet vidare till inkasso/kronofogden.

Vid försenad betalning utgår även en påminnelseavgift. PizeWeb äger dessutom rätt att debitera lagstadgade eventuella inkassoavgifter.

Om Kunden byter faktureringsadress eller e-postadress skall detta utan dröjsmål skriftligen meddelas till PizeWeb.

PizeWeb äger alltid rätt att med omedelbar verkan höja avgifter om det krävs för att bibehålla kvalitén i produkten och det nya priset gäller omedelbart efter godkännande från kund.

Om Kunden inte har utnyttjat beställd tjänst på grund av försening eller omständighet hänförlig till Kunden, befriar detta inte Kunden från betalningsskyldighet.

Kunden skall snarast meddela PizeWeb om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (senast 10 dagar efter fakturadatum) förlorar Kunden rätt att göra invändning mot faktura.PizeWeb´s rätt

PizeWeb äger rätten att säga upp avtalet om Kunden har brutit mot något i detta avtal.

Tjänsten eller hemsidan anses levererad när PizeWeb fått kundens godkännande, tagit emot betalning från kund och hemsidan är online. Fullständig överlämning av utfört arbete överlämnas till kund först när betalningen är genomförd och PizeWeb har mottagit betalningen från Kunden.

PizeWeb äger ej rätt att använda bilder eller text, som kunden själv tagit fram, i andra sammanhang än på kundens hemsida/system.PizeWeb´s ansvar

PizeWeb är ej ansvarig eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser.

PizeWeb ansvarar endast för skador som PizeWeb orsakar genom vårdslöshet. PizeWeb’s skadeståndsskyldighet är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt värde som högst motsvarar avgiften för gällande tjänst eller produkt under gällande avtalsperiod. Ersättningen utgår inte för förlust i näringsverksamhet, eller indirekt skada som minskad produktion eller omsättning för kund eller tredje part.

PizeWeb hanterar/behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om vår Integritetspolicy på här. https://pize.se/integritetspolicy/Kundens ansvar

Om kunden godkänt en design/utkast och produktion påbörjats är kunden bunden till avtal och är skyldig att betala för den köpta tjänsten. Inga större förändringar kan göras förutom t.ex. byta färg och/eller teckensnitt/storlek/bild eller dylikt. Vill kunden byta design efter ett godkännande som innebär att en ny produktion måste göras får kunden betala en ny produktion enligt gällande det pris som PizeWeb sätter för den nya produktionen, priset är individuellt per uppdrag. Vid eventuella extra tjänster eller tillägg/funktioner tillkommer avgift enligt gällande offert.

Kunden förbinder sig att följa svensk lagstiftning.

Kunden ansvarar för all information publiceras på sin hemsida och det är kunden som skall lägga in information på hemsidan om inget annat är avtalat. Allt innehåll i form av text och bild eller liknande som kunden själv förmedlat är kunden själv ansvarig för.

Om kunden anlitar eget webbhotell för hosting av hemsidan tar PizeWeb inget ansvar för eventuella direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. Vänligen vänd er direkt till den leverantör som står för hostingen för eventuella frågor.

Kunden ansvarar för att PizeWeb har tillgång till korrekt och effektiv kontaktinformation.

Kunden ansvarar för säker hantering av sitt användarnamn och lösenord.

Kunden ansvarar för att innehåll på sin webbplats inte gör intrång i tredje parts rättigheter, på annat sätt bryter mot svensk lagstiftning eller orsakar allvarlig skada eller är uppenbart oförsvarlig ur etisk synpunkt.Tidpunkt för leverans av produkt eller tjänst

Sker enligt överenskommelse. PizeWeb tar inget ansvar om en deadline inte går att hålla på grund av att kunden varit sen med att lämna in material eller en flytt av domän, webbhotell eller liknande drar ut på tiden på grund av en extern leverantör.

 

Domän

Kunden tillhandahåller Domän via sitt webbhotell eller domänregistrator och behöver peka om den till PizeWeb´s webbserver om hemsidan ska hostas hos oss.

 

back-up & drift

Om PizeWeb inte hostar kundens hemsida ansvarar kunden själv för att se över att det regelbundet tas backup av hemsidan samt databasen. Många webbhotell erbjuder denna tjänst automatiskt men det är kundens ansvar att se till att deras webbhotell eller dem själva regelbundet tar backup av hemsidan samt dess databas.

 

Uppdatering av mjukvara

Hemsidorna byggs i WordPress som ständigt är under utveckling och det kommer nya versioner med jämna mellanrum. Vi tar inget ansvar för att funktioner, utseende, eller själva hemsidan kommer fungera i framtida versioner av WordPress. Vi ansvarar enbart för att de fungerar vid leverans i den just då aktuella versionen av WordPress. Samma sak gäller insticksprogram (plugins) som används på hemsidan. Kunden kan med andra ord inte kräva att hemsidan ska fungera med nyare versioner av WordPress och/eller plugins och ingen ekonomisk ersättning kan utgå.

Viktigt är dock att alltid hålla både WordPress och insticksprogram (plugin) uppdaterade för att förhindra dataintrång.

 

Innehållsansvar

Om PizeWeb fått i uppdrag att skriva texter eller lägga in texter på hemsidan är det kundens ansvar att korrekturläsa och dubbelkolla att allt stämmer innan sidan släpps. Det är inte PizeWeb´s ansvar om något är felskrivet på hemsidan efter att kunden godkänt.

 

betalvillkor

PizeWeb äger rätt att använda samtliga produkter som referens i samtal med annan kund samt som exempel och referensuppdrag på vår webbplats pize.se. PizeWeb äger rätt att använda allt typ av material vi skapat åt kund samt innehåll i materialet så som kunds logotyp/text/bilder.

 

betalvillkor

PizeWeb äger rätt att längst ner på varje hemsida ha en länk till pize.se. Denna länk ska vara så liten som möjligt och inte på något sätt förstöra sidans design.

 

Priser & offerter

De priser som anges i offert till kund gäller i sex månader om inget annat uppges. Priserna anges alltid exklusive moms. Har kunden inte skickat in material så produktion av tjänsten har kunnat påbörjas inom två månader från beställning så upphör kundens rätt att få samma pris och vi har även rätt att fakturera hela eller del av beloppet.

 

Intergritetspolicy, cookiepolicy och GDPR

https://pize.se/integritetspolicy/

 

Vi använder cookies för att anpassa innehåll och annonser, för att tillhandahålla sociala mediefunktioner och för att analysera vår trafik. Vi delar också information om din användning av vår webbplats med våra sociala medier, reklam- och analyspartners. View more
Cookies settings
Godkänn
Integritetspolicy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Här på PizeWeb så värnar vi såklart om våra kunders säkerhet och därmed hanterar vi era personuppgifter med största möjliga integritet och hänsyn. Vår webbplats https://pize.se är krypterad med HTTPS/SSL-certifikat. Det certifikatet används för att förhindra obehöriga personer att se information som skickas mellan servrar. Nedan kan ni läsa om hur vi använder och behandlar data. Denna integritetspolicy uppdaterades senast 2021-03-07.  

vilka uppgifter som lagras och hur länge

Uppgifterna som lagras hos oss är de fält som vårt kontaktformulär innehåller. Vi samlar in och tar del av personuppgifterna i syfte att administrera anledningen till att du har kontaktat oss. Om du lämnar dina personuppgifter genom att fylla i ett formulär på vår webbplats eller på annat sätt kontaktar oss och lämnar personuppgifter så samtycker du till behandling av dem, i enlighet med denna policy.  

varför vi samlar in personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter för att ta kontakt, upprätta och/eller bibehålla en affärsrelation eller förfrågan.  

rätt till att ändra/radera/få information om lagrade personuppgifter

Du har alltid möjlighet och rätt till att begära tillkomst till den information vi har lagrad. Du har även rätt att begära ändring eller radering av dina uppgifter. För att göra detta kontaktar du oss via mail. När du är kund hos oss behöver vi alltid dina uppgifter för att kunna fullfölja vårt samarbete.  

delning av data

PizeWeb kan, i vissa fall vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part och partners om det anses nödvändigt för att fullfölja din begäran av våra tjänster. Dina personuppgifter lagras endast under den period som är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen, såvida inte annat framgår av denna policy.  

användning av cookies

Denna webbplatsen använder cookies. Cookies är en textfil som lagras i din dator. Du har alltid möjlighet att rensa, aktivera och hantera cookies i din webbläsare. Cookies vi använder Sessionscookies: Denna typ av cookies lagras endast temporärt i din webbläsare när du besöker webbplatsen. När du stänger ner webbplatsen så försvinner dessa sessionscookies. De hjälper dig bla. att spara inställningar. Tidsbestämda cookies: Detta är cookies som din webbläsare sparar under en längre begränsad tidsperiod. Dem förbättrar din användarupplevelse och för att komma ihåg dina inställningar till nästa besök. Neka kakor Du har alltid möjlighet att rensa, aktivera och hantera cookies i din webbläsare. Du kan även ställa in webbläsaren så den nekar cookies automatiskt. Mer information om detta kan du hitta på din webbläsares hjälpsidor.  

kontakt vid frågor

Om du som besökare eller kund har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller vill ändra/radera/ta del av dina eventuellt lagrade personuppgifter, vänligen kontakta oss via vårt kontaktformulär eller via e-post info@pize.se
Save settings
Cookies settings